Grad Dubrovnik

Dubrovnik_travelwithus

Dubrovnik i njegove zidine Starog Grada  jedan je od najposjećenijih i fotografiranijih destinacija u cijeloj Europi. U srednjem vijeku bio je poznat kao Republike Ragusa, pomorska država toliko moćna i nad rivalom  Venecijom.  Kao i Dioklecijanova palača u Splitu, Dubrovnik je pod UNESCO-vom zaštitom  svjetske baštine.

Poznat po svojoj prekrasnoj renesansnoj arhitekturi, crvenim pločicama na krovovima i 2 km dugim zidovima koji se uspješno odupirao napadima različitih neprijatelja stoljećima, Dubrovnik je mjesto koje se mora vidjeti u Hrvatskoj.